Keers Special Doors

Amsterdam

IXAS brandproef

Op 15 maart 2017 hebben wij ten behoeve van het project IXAS (Gaasperdammertunnel) met succes een brandproef op een nieuwe vluchtdeur laten uitvoeren.

De deur voldoet aan brandwerendheidsklasse  EI voor 60 min en EW voor 120 minuten overeenkomstig NEN 6069:2011 bij RWS-brandkromme.

 

Op de foto's enkele beelden van de brandproef:
1. de vluchtdeur klaar voor de proef
2. een deel van de maatapparatuur
3. na 120 minuten testen, de test is geslaagd
4. na 190 minuten is de test gestopt.

Ook deze vluchtdeur heeft de brandproef glansrijk doorstaan.

Gebruikte materialen

brandwerende vluchtdeur, eigen ontwerp.